สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่
เลขที่ 224 หมู่ที่ 5 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37240
โทรศัพท์ : 0-4554-8230 แฟกซ์ : 0-4554-8230     E-mail : admin@jikdu.go.th
Powered By WNT.CO.TH